Αναβολή Παρουσίασης Δ.Δ. του κ. Στ. Σιαφάκα

17/05/2019 - 10:43 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
17/05/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Αναβολή Παρουσίασης Δ.Δ. του κ. Στ. Σιαφάκα
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Η προγραμματισμένη για τις 20/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α δημόσια ανάπτυξη Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: "Διευρεύνηση κόστους διατροφής μηρυκαστικών ζώων απο ιδιοπαραγόμενες ή/και αγοραζόμενες ζωοτροφές ανάλογα με το παραγωγικό σύστημα", αναβάλλεται και θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία. 

17/05/2019 - 10:43