Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

15/05/2019 - 17:40 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
15/05/2019
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 10:30, στην Αίθουσα του Εργ. Μοριακής Βιολογίας, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελένης Κουτσογεωργίου, με θέμα: «Ηλεκτροφυσιολογικη απόκριση ενηλίκων δάκου της ελιάς (B. oleae) και D. melanogaster στις φερομόνες του δάκου».

Α/Α: 
49
15/05/2019 - 17:40