ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

14/05/2019 - 14:04 -- Alexandros Kout...
Ημ/νία:
14/05/2019
Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτ. Συστημάτων & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Προπτυχιακές Σπουδές

Συνημμένος ο κατάλογος των παρουσιάσεων των εργασιών στο μάθημα "Διδακτική - Γεωργική Εκπαίδευση"

14/05/2019 - 14:04