ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

17/04/2019 - 11:16 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
17/04/2019
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Η Θεωρία του μαθήματος: ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ δεν θα πραγματοποιηθεί (αναβάλλεται) για την Πέμπτη 18/04/2019 για το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

17/04/2019 - 11:16