Ανακοίνωση για το μάθημα «Στοιχεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος» [κωδ. μαθ.: 502]

16/04/2019 - 16:10 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
16/04/2019
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θέμα:
Ανακοίνωση για το μάθημα «Στοιχεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος» [κωδ. μαθ.: 502]
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Στοιχεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος» [κωδ. μαθήματος: 502] του 4ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 17.04.2019, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Με νέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για αναπλήρωσή του.

Εκ του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

16/04/2019 - 16:10