ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

16/04/2019 - 10:07 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
16/04/2019
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Νικόλαος Ευσταθίου, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική του διατριβή με θέμα: «Αξιολόγηση διατροφικής συμπεριφοράς, τρόπου ζωής και ψυχολογικού κλίματος στην τάξη πριν και μετά την εφαρμογή καινοτόμου προγράμματος  Αγωγής Υγείας στη διατροφή και την άσκηση».

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 19.04.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Συνημμένα: 
16/04/2019 - 10:07