ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΡΟΜΠΟΛΑ

15/04/2019 - 10:14 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
15/04/2019
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΡΟΜΠΟΛΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Δημήτριος Σκρομπόλας θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την Πρόληψη των Φυσικών Καταστροφών και Επεξεργασία Νέφους Σημείων», με επιβλέποντα τον κ. Ι. Παπανικολάου, την Δευτέρα 13 Μαΐου στις 16:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας (Κτήριο Ρουσοπούλου).

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

15/04/2019 - 10:14