Ενέργεια διάδοσης/Dissemination activity CLICHA: DESSINO kick-off meeting

13/04/2019 - 20:54 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
13/04/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Ενέργεια διάδοσης/Dissemination activity CLICHA: DESSINO kick-off meeting
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Στις 13 και 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης του Προγράμματος DESSINO στην Αθήνα. Το Erasmus+ πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει υποδομές για την ανάπτυξη του σχεδιασμού (design) με την ίδρυση τριών Κέντρων Σχεδιασμού και Καινοτομίας στα Ινδικά Πανεπιστήμια ώστε να υπάρξει συστηματική συνεργασία του ακαδημαϊκού κόσμου με τη βιομηχανία. Τα κέντρα αυτά θα διευκολύνουν την ανάπτυξη βελτιωμένων μαθημάτων σχεδιασμού που θα περιλαμβάνουν σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες στη σχεδιαστική σκέψη, τη βιωσιμότητα, την έρευνα σχεδιασμού, την κοινωνική καινοτομία, τα δεοντολογικά ζητήματα στο σχεδιασμό κλπ.

H Φαίη Πλακαντωνάκη  project manager του προγράμματος CLICHA: Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Δήμος Παπακωνσταντίνου μέλος του consortium με την CRE.THI.DEV. είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις βασικές πτυχές του προγράμματος και να μοιραστούν την εμπειρία τους σχετικά με την πορεία της υλοποίησής του.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On March 13-14, 2019, the DESSINO kick-off meeting took place in Athens, Greece. This Erasmus+ project aims at DESINNO project seeks to provide an infrastructure for the development of design education by the establishment of three Design & Innovation Centres in Indian Universities and through a systematic collaboration of academia with industry. These centres will facilitate the development of improved design courses that will encompass product and service design by following state of the art methodologies in design thinking, sustainability, design research, social innovation, ethical issues in design, etc.

Faye Plakantonaki the project manager of CLICHA: Climate Change in Agriculture and Dimos Papakonstantinou member of the consortium with CRE.THI.DEV. had the chance to present the main aspects of the project and share their experience concerning its implementation.

Συνημμένα: 
13/04/2019 - 20:54