ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ(Θ) ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

05/04/2019 - 12:13 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
05/04/2019
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ(Θ) ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ακαδημαϊκά Θέματα

 

    Καλούνται στο Εργαστήριο Αμπελολογίας, την Τρίτη, 09/04/2019 και ώρα: 12:00- 14:00, όσοι φοιτητές  έχουν δηλώσει (αυστηρά) να δουν τα γραπτά τους στα μαθήματα: ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Θεωρία).

 

05/04/2019 - 12:13