Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης Φυτανή Βιργινίας

27/03/2019 - 17:02 -- Διατμηματικό Πρ...
Ημ/νία:
27/03/2019
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης Φυτανή Βιργινίας
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Την Τρίτη 2/4/2019 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μεταπτυχιακών στο ισόγειο του κτιρίου Δημακόπουλου, η εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής μελέτης της φοιτήτριας κας Φυτανή Βιργινίας, με θέμα: «Έλεγχος νωπού γάλακτος βοοειδών της περιοχής Ασπροπύργου Αττικής για την ανίχνευση του Mycobacterium tuberculosis complex, με τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR)».

27/03/2019 - 17:02