Παρουσίαση Δ.Δ. Β. Παρασκευάς

27/03/2019 - 14:42 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
28/03/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Παρουσίαση Δ.Δ. Β. Παρασκευάς
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε οτι ο κ. Βασίλειος Παρασκευάς θα αναπτύξει δημόσια τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: "Επίδραση της Διατροφής με την προσθήκη φυτογενών συστατικών στο αποτύπωμα φυσιολογικών δεικτών της εντερικής οικολογίας παχυνόμενων ορνιθίων", που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος, στις 01/04/19 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α.. 

27/03/2019 - 14:42