Υποβολή αίτησης στο πλαίσιο Διμερών Προγραμμάτων

27/03/2019 - 14:05 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
27/03/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Υποβολή αίτησης στο πλαίσιο Διμερών Προγραμμάτων
Ακαδημαϊκά Θέματα

Συμπλήρωση στην υπ' αριθμ. πρωτ. 26373/Ζ1/20-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΩΙ4653ΠΣ-Χ5Μ) ¨Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος  και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων  Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019" με το διμερές πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών Ελλάδας-Μεξικού.

27/03/2019 - 14:05