Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας"

18/03/2019 - 13:20 -- MBA Agricultura...
Ημ/νία:
18/03/2019
Άλλο
Θέμα:
Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας"
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» στην αίθουσα διδασκαλίας του Προγράμματος, όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

 

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

 

Γεωργία Παπαϊωάννου

Διοικητική Υποστήριξη

ΜΒΑ|Food & Agribusiness

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δ| Ιερά Οδός 75, 118 55, Βοτανικός

T| +30 210 529 4776  

E| mba@aua.gr  W| mba.aua.gr

 

Συνημμένα: 
18/03/2019 - 13:20