Αλλαγή τμημάτων εργαστηριακών ασκήσεων "Συστηματικής Βοτανικής"

12/03/2019 - 14:33 -- Panagiotis Georgioy
Ημ/νία:
12/03/2019
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
Θέμα:
Αλλαγή τμημάτων εργαστηριακών ασκήσεων "Συστηματικής Βοτανικής"
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος “Συστηματική Βοτανική”, θα διεξάγονται από την Πέμπτη 14 Μαρτίου και έως το τέλος του εξαμήνου στην αίθουσα του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής (κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος) και τα τμήματα (με αυστηρή τήρησή τους) θα εναλλάσσονται κάθε εβδομάδα ως εξής:

1η  εβδομάδα

14:30 - 15:30

Οι φοιτητές/τριες από ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έως και ΧΥΣΑΪ

15:30 - 16:30

Οι φοιτητές/τριες από ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ έως και ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ

16:30 - 17:30

Οι φοιτητές/τριες από ΖΕΥΓΑΡΑΣ έως και ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

17:30 - 18:30

Οι φοιτητές/τριες από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έως και ΖΕΖΟΣ

 

2η εβδομάδα

14:30 - 15:30

Οι φοιτητές/τριες από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έως και ΖΕΖΟΣ

15:30 - 16:30

Οι φοιτητές/τριες από ΖΕΥΓΑΡΑΣ έως και ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

16:30 - 17:30

Οι φοιτητές/τριες από ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ έως και ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ

17:30 - 18:30

Οι φοιτητές/τριες από ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έως και ΧΥΣΑΪ

 

12/03/2019 - 14:33