Πράξη Ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών

07/03/2019 - 12:47 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
07/03/2019
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
Πράξη Ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών
Ακαδημαϊκά Θέματα

Πράξη Ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών της Σχολής για την εξέταση φοιτήτριας στο μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ».

07/03/2019 - 12:47