Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης της κ. Ιωάννας Καλτσά

06/03/2019 - 16:10 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
06/03/2019
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης της κ. Ιωάννας Καλτσά
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα του Εργ. Μοριακής Βιολογίας στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ιωάννα Καλτσά, με θέμα: «Μελέτη του ρόλου του HSP90 συστήματος στο σηματοδοτικό μονοπάτι των μπρασσινοστεροειδών».

Α/Α: 
13
06/03/2019 - 16:10