ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΔΑ

06/03/2019 - 11:15 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
06/03/2019
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΔΑ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Η Θεωρία του μαθήματος: ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ δεν θα πραγματοποιηθεί (αναβάλλεται) για την Πέμπτη 07/03/2019 για το Τμήμα Ε.Τ.Δ.Α.

 

06/03/2019 - 11:15