ΚΛΑΔΕΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

05/03/2019 - 11:39 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
05/03/2019
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΚΛΑΔΕΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Ακαδημαϊκά Θέματα

 ΄Οσοι φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις εργασίες διαχείρισης των γραμμών τους, καθώς και το κλάδεμα αυτών (βραχύ: 2οφθαλμούς/παραγωγική μονάδα) και να τις ολοκληρώσουν, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες έως 27-03-2019. Θα ακολουθήσει βαθμολόγηση των γραμμών (27 έως 29 Μαρτίου 2019).

Ο Αμπελώνας θα είναι ανοικτός: Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες : 10:00 -14:00.

Παράταση δεν θα δοθεί.

 

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΟΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ

05/03/2019 - 11:39