Ανακοίνωση για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος "Γεωργικές Βιομηχανίες"

01/03/2019 - 14:46 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
01/03/2019
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Ανακοίνωση για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος "Γεωργικές Βιομηχανίες"
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος "Γεωργικές Βιομηχανίες" ότι οι δύο πρώτες ασκήσεις θα γίνουν στο κτίριο Χασιώτη την Τετάρτη 6 Μαρτίου και 13 Μαρτίου 2019 και ώρες 10:00 - 11:30 π.μ. αντίστοιχα.

Από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

01/03/2019 - 14:46