Ενέργεια διάδοσης/Dissemination activity CLICHA: FOSTEX kick-off meeting

28/02/2019 - 17:15 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
28/02/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Ενέργεια διάδοσης/Dissemination activity CLICHA: FOSTEX kick-off meeting
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Τη Δευτέρα 18.2.19 ξεκίνησαν οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης του Προγράμματος FOSTEX στην Τερράσσα της Ισπανίας.  με αντικείμενο τη δημιουργία κέντρων κλωστοϋφαντουργίας σε Πανεπιστήμια της Ιορδανίας και του Μαρόκου. Το σχέδιο στοχεύει στην ίδρυση δύο προηγμένων κλωστοϋφαντουργικών κέντρων στα πανεπιστήμια της Ιορδανίας και στην αναβάθμιση κλωστοϋφαντουργικών κέντρων στο Μαρόκο για την προώθηση του κλωστοϋφαντουργικού τομέα στις χώρες αυτές μέσω: (1) της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη της ποιότητας και του σχεδιασμού, και την εφαρμογή της διεθνούς πιστοποίησης, (2) τη διατήρηση και την αύξηση του εγχώριου μεριδίου αγοράς και τη δημιουργία ισχυρότερης εικόνας των προϊόντων "Made in Jordan" και "Made in Maroco" σε σύγκριση με τα κινεζικά/ασιατικά προϊόντα, (4) τη στήριξη των εξαγωγών προς τις γύρω αγορές, κυρίως ευρωπαϊκές, αμερικανικές και αραβικές, (4) τη διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής κλωστ/κών προϊόντων αιχμής (δηλαδή εξειδικευμένων προϊόντων όπως τα προηγμένα υφάσματα υψηλής τεχνολογίας) όπου το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν είναι η τιμή.

H Φαίη Πλακαντωνάκη  project manager του προγράμματος CLICHA: Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Δήμος Παπακωνσταντίνου μέλος του consortium με την CRE.THI.DEV. είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις βασικές πτυχές του προγράμματος και να μοιραστούν την εμπειρία τους σχετικά με την πορεία της υλοποίησής του.

Η εναρκτήρια συνάντηση ολοκληρώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, με την παρουσίαση της κλωστοϋφαντουργικής έρευνας και της διδασκαλίας στο Universitat Politècnica de Catalunya και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις.

 

 

On Monday, February 18, 2019, the opening of the FOSTEX kick-off meeting took place in Terrassa, Spain. The project aims at the establishment of two advanced textiles' centers in Jordan universities and upgrade textile centers in Morocco  in order to promote the textile sector in these countries via: (1) boosting competitiveness by lowering production cost, increasing productivity, developing  quality and design, and implementing international conformity certification; (2) maintaining and increasing the local market share and creating a stronger image of the “Made in Jordan” and “Made in Morocco” products in comparison to Chinese/Asian products; (3) supporting exports to surrounding markets, mainly European, US and Arab markets; (4) exploring niche manufacturing opportunities (i.e. specialized products such as advanced/high end textiles) where the competitive advantage is not the price.

Faye Plakantonaki the project manager of CLICHA: Climate Change in Agriculture and Dimos Papakonstantinou member of the consortium with CRE.THI.DEV. had the chance to present the main aspects of the project and share their experience concerning its implementation.

The kick-off meeting ended February 20, with the presentation of the Textile Research & Teaching at Universitat Politècnica de Catalunya and a visit to Textile Section Facilities in ESEIAAT and INTEXTER.

28/02/2019 - 17:15