ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΜΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

26/02/2019 - 11:19 -- Anastasia Vatousiadi
Ημ/νία:
26/02/2019
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Θέμα:
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΜΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές Ενισχύσεις
26/02/2019 - 11:19