Διαδικτυακό σεμινάριο για τα Erasmus Mundus Joint Master Degrees-Japan partnership action.

26/02/2019 - 10:15 -- European Progra...
Ημ/νία:
26/02/2019
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Διαδικτυακό σεμινάριο για τα Erasmus Mundus Joint Master Degrees-Japan partnership action.
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) στις 7 Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019O_E_J 

Ερωτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σημείο https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/final_faqs_emjmd-eu-me... (ανανεώνεται συνεχώς)

26/02/2019 - 10:15