Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία"

22/02/2019 - 13:51 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
22/02/2019
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία"
Προπτυχιακές Σπουδές

Η ανακοίνωση αγορά το πρόγραμμα των πρώτων εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία" και αφορά τους φοιτητές των Τμημάτων:                                                   α) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου και β) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.

Από το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

22/02/2019 - 13:51