ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (6ο εξ.)

21/02/2019 - 21:53 -- Manolis Anagnostaras
Ημ/νία:
21/02/2019
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων
Θέμα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (6ο εξ.)
Προπτυχιακές Σπουδές

Το Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων ανά ομάδα (επισυναπτόμενο αρχείο) και ανά εβδομάδα.

Εκ του Εργαστηρίου

Α/Α: 
19
21/02/2019 - 21:53