ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

19/02/2019 - 08:55 -- Evgenia Manolopoulou
Ημ/νία:
19/02/2019
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του  8ου  εξαμήνου ότι η διδασκαλία της Θεωρίας του μαθήματος " Μικροβιολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων " θα ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου 2019 σε ώρα και αίθουσα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών

19/02/2019 - 08:55