Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος "Μικροβιολογία Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων

18/02/2019 - 11:58 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
18/02/2019
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος "Μικροβιολογία Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος "Μικροβιολογία Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ότι η έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων θα γίνει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019. Προσεχώς θα υπάρχει ανακοίνωση για τα τμήματα.

Από το Εργαστήριο Γαλακοτκομίας

18/02/2019 - 11:58