Ανακοίνωση για το μάθημα Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ-Τυροκομία

15/02/2019 - 15:29 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
15/02/2019
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για το μάθημα Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ-Τυροκομία
Ακαδημαϊκά Θέματα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές των Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Έπιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, ότι η θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος Τεχνολογίας Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία την επόμενη εβδομάδα 18 έως 24 Φεβρουαρίου 2019, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Από το Εργαστήριο Γαλακοτκομίας

  

15/02/2019 - 15:29