Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος Γεωργική Φαρμακολογία (2955)

13/02/2019 - 14:15 -- Georgia Paziotou
Ημ/νία:
13/02/2019
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Θέμα:
Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος Γεωργική Φαρμακολογία (2955)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η θεωρία του μαθήματος Γεωργική Φαρμακολογία θα αρχίσει την Τρίτη 19/02/2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το εργαστήριο για το 6ο εξάμηνο της ΕΦΠ θα ξεκινήσει  τη Δευτέρα  18/02/2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Μόλις οριστικοποιηθούν οι κατάλογοι, θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση για τον ορισμό των επιμέρους ομάδων φοιτητών και ωρών διδασκαλίας της κάθε ομάδας.

Το εργαστήριο για τα Τμήματα ΓΒ και ΑΦΠ&ΓΜ θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21/02/2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ανακοίνωση θα υπάρχει και στο e-student.

13/02/2019 - 14:15