Ανακοίνωση για τους παλαιούς φοιτητές που θα εξεταστούν στο εργαστήριο του μαθήματος "Γαλακτοκομία"

08/02/2019 - 11:19 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
08/02/2019
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τους παλαιούς φοιτητές που θα εξεταστούν στο εργαστήριο του μαθήματος "Γαλακτοκομία"
Ακαδημαϊκά Θέματα

Οι παλαιοί φοιτητές που έχουν δηλώσει να εξεταστούν στο εργαστήριο του μαθήματος "Γαλακτοκομία" την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στις 14:00 μ.μ,

θα βρίσκονται στο Αμφιθέατρο Φραγκόπουλου.

Από το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

08/02/2019 - 11:19