Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ

08/02/2019 - 07:46 -- Ioanna Zormpa
Ημ/νία:
08/02/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

08/02/2019 - 07:46