ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

06/02/2019 - 08:39 -- Alexandros Kout...
Ημ/νία:
06/02/2019
Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτ. Συστημάτων & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
Θέμα:
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
Εκδηλώσεις

Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για την καινοτομία στο πλαίσιο του Η2002 με ακρωνύμιο LIAISON (συνημμένο αρχείο)

The name of the project is LIAISON and information on project structure and activities can be found on

https://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-Naturschutz/F...

06/02/2019 - 08:39