Διευκρίνηση για την ύλη του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ (ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ)

21/01/2019 - 12:55 -- Georgios Liakopoulos
Ημ/νία:
21/01/2019
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Διευκρίνηση για την ύλη του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ (ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η διευκρίνηση αφορά στο μάθημα (θεωρία) ΒΟΤΑΝΙΚΗ (ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ) με κωδικό μαθήματος 3465 που διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο των Τμημάτων ΑΦΜΓΜ και ΑΟΑ. Η ύλη για τη θεωρία του μαθήματος και για το σκέλος ΑΝΑΤΟΜΙΑ βρίσκεται στον κωδικό AFMGM135 ενώ η ύλη για το σκέλος ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ βρίσκεται στον κωδικό ΕFΠ153 της πλατφόρμας εκπαίδευσης https://mediasrv.aua.gr/eclass/.

Από τα εργαστήρια

21/01/2019 - 12:55