ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ(CAD)  ΚΩΔ. 82

20/01/2019 - 14:45 -- Stayros Alexandris
Ημ/νία:
20/01/2019
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ(CAD)  ΚΩΔ. 82
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση στη Θεωρία του μαθήματος  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ(CAD)  ΚΩΔ. 82  θα διεξαχθεί γραπτώς την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Φεβρουαρίου και ώρα 11-2 στο Αμφιθέατρο Σίδερι.  Η εξέταση στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα είναι προφορική και θα διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 στο γραφείο του διδάσκοντα. Η εξέταση θα αρχίσει στις 10:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή στην προφορική εξέταση πρέπει να δηλωθεί στο email του διδάσκοντα (stalex@aua.gr)

O διδάσκων

20/01/2019 - 14:45