ΚΛΑΔΟΚΑΘΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

18/01/2019 - 12:32 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
18/01/2019
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΚΛΑΔΟΚΑΘΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Ακαδημαϊκά Θέματα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

 ΄Οσοι φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις εργασίες διαχείρισης των γραμμών τους (κλαδοκάθαρος, διαχείριση ζιζανίων)

Ο Αμπελώνας θα είναι ανοικτός: την Δευτέρα, 21-01-2019, τις ώρες διεξαγωγής του Εργαστηρίου.

Θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση για τις ημέρες και τις ώρες που θα είναι ανοικτός ο Αμπελώνας.

 

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΟΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ

18/01/2019 - 12:32