Εξετάσεις του μαθήματος Ανοσολογία για τους φοιτητές του τμήματος ΕΖΠΥ

16/01/2019 - 19:34 -- Ariadne Loukia Hager
Ημ/νία:
16/01/2019
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
Εξετάσεις του μαθήματος Ανοσολογία για τους φοιτητές του τμήματος ΕΖΠΥ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις το μαθήματος Ανοσολογία για τους φοιτητές του τμήματος Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών θα διεξαχθούν στις 14 Φεβρουαρίου 2019 12:00-13:00, προφορικά , στο γραφείο της κ Χάγερ. 

16/01/2019 - 19:34