Εξέταση του Εργαστηρίου ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

15/01/2019 - 20:55 -- Ioannis Baziotis
Ημ/νία:
15/01/2019
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση του Εργαστηρίου ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

H Εξέταση του Εργαστηρίου ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας - Γεωλογίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου των εργαστηριακών ασκήσεων του 1ου Εξαμήνου (Τμήμα Α 11:30-13:15, Τμήμα Β 13:30-15:15 και Τμήμα Γ 15:30-17:15). 

Εκ του Εργαστηρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ

15/01/2019 - 20:55