ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΡΜΙΝΤΑΣ ΤΣΟΥΚΟ_21.01.2019

15/01/2019 - 09:48 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
15/01/2019
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΡΜΙΝΤΑΣ ΤΣΟΥΚΟ_21.01.2019
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Ερμίντα Τσούκο, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

Development of microbial and enzymatic processes for valorization of industrial side streams for the production of microbials lipids and esters” («Ανάπτυξη μικροβιακών και ενζυμικών διεργασιών για την αξιοποίηση παράπλευρων βιομηχανικών ρευμάτων προς παραγωγή μικροβιακών ελαίων και βιογενών εστέρων»).

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 21.01.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στη Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Συνημμένα: 
15/01/2019 - 09:48