ΕΞΕΤΑΣΗ -ΤΜΗΜΑ ΕΦΠ / ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (2810)

14/01/2019 - 16:24 -- Stayros Alexandris
Ημ/νία:
14/01/2019
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ -ΤΜΗΜΑ ΕΦΠ / ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (2810)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι φοιτητές του Τμήματος ΕΦΠ,που οφείλουν το Μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (2810)θα εξεταστούν προφορικά την ΔΕΥΤΕΡΑ 21/01/2019 στα γραφείο του διδάσκοντα (Σ. Αλεξανδρής, Κτίριο Ρουσόπουλου).  Η εξέταση θα αρχίσει στις 12:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι θα λάβουν μέρος στην εξέταση θα πρέπει ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ να το δηλώσουν με email στο διδάσκοντα μέχρι τις 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

O διδάσκων 

14/01/2019 - 16:24