Εξετάσεις του μαθήματος 'Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ' με κωδικό 3060 του τμήματος ΕΖΠ&Υ

11/01/2019 - 12:59 -- Kyriaki Sotirakoglou
Ημ/νία:
11/01/2019
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Εξετάσεις του μαθήματος 'Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ' με κωδικό 3060 του τμήματος ΕΖΠ&Υ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος 'Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ' με κωδικό 3060 του παλαιού προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΕΖΠ&Υ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 29.1.2019, 10.00-12.00 στην αίθουσα υπολογιστών του Εργαστηρίου Μαθηματικών, 2ος όροφος, κτίριο Ρουσσόπουλου.

Η διδάσκουσα

Κ. Σωτηράκογλου

11/01/2019 - 12:59