ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (AutoCAD) ΑΦΠ&ΓΜ (ΚΩΔ.13)

10/01/2019 - 17:48 -- Stayros Alexandris
Ημ/νία:
10/01/2019
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (AutoCAD) ΑΦΠ&ΓΜ (ΚΩΔ.13)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η θεωρία του μαθήματος 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ (AutoCAD) θα εξεταστεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Φεβρουαρίου και ώρα 11-2 στο Αμφιθέατρο Σίδερι.

Οι φοιτητές που οφείλουν το Εργαστήριο (δεν έχουν παραδώσει ασκήσεις) του μαθήματος 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ (AutoCAD) θα εξεταστούν προφορικά την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στα γραφεία των διδασκόντων. Η εξέταση θα αρχίσει στις 10:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι θα λάβουν μέρος στην εξέταση θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να το δηλώσουν στους διδάσκοντες μέχρι τις 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φοιτητές της τρέχουσας Ακαδημαϊκής χρονιάς που δεν παρέδωσαν ασκήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε προφορική εξέταση από την επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι διδάσκοντες

10/01/2019 - 17:48