Εξετάσεις Εργαστηρίου ‘Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών’ επί πτυχίω φοιτητές ΑΦΠ & ΓΜ

10/01/2019 - 17:11 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
14/01/2019
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου ‘Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών’ επί πτυχίω φοιτητές ΑΦΠ & ΓΜ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών’ 7ουεξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν την Παρασκευή  01/02/2019 και ώρα 17:00 – 20:00 στο αμφ. Κουτσομητόπουλου.

                                                                  

10/01/2019 - 17:11