ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 'Άρδευση Κυριότερων Καλ/ργειών και Πρασίνου' ΑΦΠ&ΓΜ

10/01/2019 - 17:00 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
10/01/2019
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 'Άρδευση Κυριότερων Καλ/ργειών και Πρασίνου' ΑΦΠ&ΓΜ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις (παρουσιάσεις) του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛ/ΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» για τους φοιτητές του Τμήματος  ΑΦΠ&ΓΜ μετατίθενται για την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα 11:00 – 18:00 στο κτ.Ρουσσόπουλου. Οι ομάδες, η σειρά και ώρα παρουσιάσεων θα αναρτηθούν στο Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής.

                                                                           

 

10/01/2019 - 17:00