ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΦΠ&ΓΜ

10/01/2019 - 11:22 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
10/01/2019
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΦΠ&ΓΜ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Οι Εξετάσεις Θεωρίας τoυ μαθήματος  ‘ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ’ (κωδ 1520)  9ου Εξαμήνου για τους φοιτητές ΔΥΠ και ΔΕΠ  του ΑΦΠ &ΓΜ  μετατίθενται για την Πέμπτη 14/02/2019 και Ώρα 17:00-20:00 στο Αμφιθέατρο  Κουτσομητόπουλου

Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

10/01/2019 - 11:22