Β΄πρόοδος Μοριακής Βιολογίας (χεμ εξ.2018-19)

10/01/2019 - 11:03 -- Έλλη Χατζησταύρου
Ημ/νία:
10/01/2019
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Θέμα:
Β΄πρόοδος Μοριακής Βιολογίας (χεμ εξ.2018-19)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η Β΄πρόοδος της θεωρίας της Μοριακής Βιολογίας (χειμ. εξ. 2018-19) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 στις 14.30 στο Β΄Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου.

ΥΛΗ Β΄ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2.1-2.5,2.7-2.11

3.1,3.5-3.7,3.11,3.13

10.1-10.19

11.1-11.6,11.10-11.17

19.1-19.18

20.1-20.10,20.13,20.14

21.1-21.4,21.7-21.9,21.10,21.13-21.16

22.1-22.3,22.8-22.10

23.1-23.5

24.1-24.4,24.6,24.8,24.10,24.11,24.19

25.1-25.5

10/01/2019 - 11:03