ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

09/01/2019 - 19:41 -- Georgios Stamatis
Ημ/νία:
09/01/2019
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (248) του 7ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 14/01/2019, ώρα 11:30 έως 14:00, στην αίθουσα ασκήσεων του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας. Στις εξετάσεις μπορούν να σεμμετάσχουν και οι φοιτητές/τριες των παλαιότερων εξαμήνων της κατεύθυνσης Εδαφολογίας.

Εργαστήριο

Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

 

09/01/2019 - 19:41