ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ@ΓΜ

09/01/2019 - 12:08 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
09/01/2019
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ@ΓΜ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Εργαστηρίου Γεωλογίας- Γεωμορφολογίας του Τμήματος ΑΦΠ@ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 9:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

09/01/2019 - 12:08