Εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Γεωλογία-Ορυκτολογία (κωδ. 2825) του 3ου εξαμήνου του τμήματος ΕΦΠ

09/01/2019 - 11:28 -- Aggelos Pallikarakis
Ημ/νία:
09/01/2019
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Γεωλογία-Ορυκτολογία (κωδ. 2825) του 3ου εξαμήνου του τμήματος ΕΦΠ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Γεωλογία-Ορυκτολογία (κωδ. 2825) του 3ου εξαμήνου του τμήματος ΕΦΠ, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη (15/1/19) στην αίθουσα του εργαστηρίου στις 12:30.

09/01/2019 - 11:28