Ημερίδα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση της Τυνησίας

08/01/2019 - 19:32 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
08/01/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Ημερίδα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση της Τυνησίας
Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος CLICHA "CLImate CHange in Agriculture" που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνεται η ημερίδα με θέμα τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση της Τυνησίας. 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας.

08/01/2019 - 19:32