ΑΝΑΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

07/01/2019 - 11:22 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
07/01/2019
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Η Θεωρία του μαθήματος Τεχνολογίας Σταφιδοποίησης αναβάλλεται για σήμερα Δευτέρα, 07-01-2019

07/01/2019 - 11:22