ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

02/01/2019 - 20:18 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
02/01/2019
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Η Θεωρία του μαθήματος Γενικής Αμπελουργίας δεν θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 7-01-2019, για το Τμήμα της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

02/01/2019 - 20:18